Mohendžodáro,
cvičení, které muž nesmí vidět. Tanec, který muž musí vidět.

Aktuální leták

Tříměsíční kurz Mohendžodáro, začínáme ve středu 22.2. 2017 od 18h v domě Salve.

O lektorce

Na své cestě životem jsem pochopila, že být ženou je nádherný dar. Hluboce ve svém nitru cítím, že my ženy jsme nositelkami míru na této zemi.

Abych mohla tento dar přinést do svého života je potřeba projít výzvami a otevřít srdce. Propojit se s kořeny svého rodu a napojit se na nekonečný zdroj energie Matky Země. Tuto moudrost jsem plně prožila na cestách za poznáním indiánských rituálů v Mexiku, Guatemale, Ekvádoru, kde uctívání tradic, napojení na Pacha mamu je stále živá. Velké poznání jsem získala v 5 letém výcviku Tantra jógy – Mohendžodára pro ženy, jehož jsem lektorkou. Absolvovala jsem semináře tantry a šamanismu Johna Hawkena, tantrické odzbrojování s Andreu Barnsem – léčení ženské sexuality. Ve výcviku s Ma Anand Saritou jsem prožila hluboké mystérium života a smrti ukryté v ženském lůnu. Prošla jsem školou regresí Míly Lukášové a věnuji se studiu na Ceremoniální škole dle slovanských tradic Zdeňka Ordelta. Cítím velkou vděčnost za setkání s těmito učiteli a možnost podělit se o mír a poznání ve svém srdci s ostatními ženami. Nalézt Bohyni v sobě a být tím nejlepším, čím může žena pro tento svět být.

Martina Výborná, lektorka

lektorka Martina Výborná

Kontakt na lektorku
Email
Místo

tel. 603 529 357
martina.vyborna(zavináč)email.cz
Galerie Kopretina - květinářství (naproti Bille u světelné křižovatky)

Předešlé letáky

Tajemné zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, začínáme ve středu 21.9. 2016 od 18h v domě Salve.


Nedělní workshop pro ženy, 11.10. 2015 od 10 - 18h v domě Salve.

Zakladatelé MUDr. Monika Sičová, Ing. Igor Samotný.
Akreditováno MŠMT. Tradice od roku 2002. Celkové informace na www.mohendzodaro.cz
Použité výtvarné podklady: www.rassouli.com